Oppiminen Online -sivustolla kehität digipedagogista osaamistasi hauskasti ja joustavasti!

Oppiminen Online on monipuolinen opettajien digipedagogisen osaamisen kehittämisen alusta. Sivusto toimii materiaalipankkina sekä mahdollistaa digiosaamisen kehittämisen, tunnistamisen ja tunnustamisen digitaalisten osaamismerkkien avulla. 

Lue lisää Oppiminen Online – palvelusta ja sen pohjana olleista aiemmista hankkeista.

Oppiminen online on kehitetty osana Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutuksen hanketta.
Valtakunnallinen opettajien täydennyskolutushanke OsaOppi VI – Digitaaliset työkalut tiimiopettajuuden ja -osaamisen edistäjinä
on päättynyt toukokuussa 2021. 

Oamk:n ja HAMK:n ammatilliset opettajakorkeakoulut toteuttavat erillisellä sopimuksella opettajien digiosaamiseen ja osaamismerkkeihin liittyviä täydennyskoulutuksia.
Yhteystiedot elina.juntunen (at) oamk.fi