Oppiminen Online -sivustolla kehität digipedagogista osaamistasi hauskasti ja joustavasti!

Oppiminen Online on monipuolinen opettajien digipedagogisen osaamisen kehittämisen alusta. Sivusto toimii materiaalipankkina sekä mahdollistaa digiosaamisen kehittämisen, tunnistamisen ja tunnustamisen digitaalisten osaamismerkkien avulla. Lue lisää Oppiminen Online – palvelusta ja sen pohjana olleista aiemmista hankkeista.

Oppiminen online on kehitetty osana Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutuksen hanketta. Viimeisin valtakunnallinen opettajien täydennyskoulutushanke OsaOppi VII – Osaamismerkein ohjautuva digipedagogisen osaamisen kehittäminen käynnistyi tammikuussa 2022. 

HUOM! Osaamismerkkien hakeminen on päättynyt! Tiedotamme seuraavasta mahdollisuudesta erikseen! Keväällä 31.5.2023 asti Oppiminen online -osaamismerkit ovat haettavissa itsenäisesti. Saat merkkihakemuksistasi palautetta ja tarvittaessa ohjausta. Ilmoittaudu itsenäiseksi merkkienhakijaksi ja lue lisää: Oamkin koulutuskalenteri

Oamkin ja HAMK:n ammatilliset opettajakorkeakoulut toteuttavat erillisellä sopimuksella opettajien digiosaamiseen ja osaamismerkkeihin liittyviä täydennyskoulutuksia. Yhteystiedot hanna.spets (at) oamk.fi