Arvioinnin tukeminen digitaalisesti

Tälle sivustolle koottujen osaamismerkkien avulla kehität ja tuot näkyväksi osaamistasi arvioinnin toteuttamisesta oppimisprosessin eri vaiheissa digitaalisia sovelluksia ja ympäristöjä hyödyntäen.

Näiden osaamismerkkien edellyttämä osaaminen vastaa Opettajien digitaalisen osaamisen eurooppalaisen viitekehyksen DigCompEdun Arviointi -osaamisaluetta.​ Lue lisää DigCompEdusta täältä.

Klikkaamalla kunkin osaamismerkin kuvaketta pääset sivulle, josta voit hakea kyseistä osaamismerkkiä.

KUVAKE JA LINKKIOSAAMISEN OSOITTAMINENKEHITÄ OSAAMISTASI MERKIN TEEMASTA
Digiportfoliot
Osaamisen osoittaminen:
- Kuvaa miten ja millaisten digitaalisten työvälineiden avulla voit ohjata omien opiskelijoidesi digiportfolioiden rakentamista opintojen aikana.
- Liitä hakemukseen linkki omaan digiportfolioosi.
Opetusvideo: Digiportfoliot
Osaamismerkit arvioinnin tukena
Osaamisen osoittaminen:
Kuvaa, miten osaamismerkit tukevat osaamisen arviointia oppimisprosessin aikana ja anna muutama esimerkki siitä, millaista osaamista niiden avulla on mahdollista todentaa. Liitä hakemukseen kuvakaappauksia esim. Open Factoryyn (tai muuhun osaamismerkkijärjestelmään) rakennetusta merkkien arvioinnista ja sen työkaluista.
Videosoittolista digitaalisista osaamismerkeistä
Kyselypelit arvioinnissa
Osaamisen osoittaminen
Luo arviointia tukeva kyselypeli​.
Kerro hakemuksessa, millaista tietoa haluat pelin avulla saavuttaa ja miten peli voi tukea arviointia.
Linkitä peli hakemukseen tai dokumentoi se kuva- tai videokaappauksin.
Opetusvideo: Tietovisailut ja kyselypelit oppimisen ja arvioinnin tukena
Palautteen kerääminen
Osaamisen osoittaminen:
Ota kuvakaappaus tai muilla tavoin dokumentoi merkkihakemukseen, miten olet kerännyt opiskelijoilta palautetta digitaalisessa muodossa oppimisprosessin aikana ja sen päätteeksi.
Kerro merkkihakemuksessa, miten olet hyödyntänyt saamaasi palautetta opetuksen ja ohjauksen kehittämisessä
Minipodcast: Palautteen kerääminen

Kokeile palautteenkeräämisessä erilaisia aktivointi-sovelluksia:
Mentimeter
Vinkkejä Mentimeterin käyttöön
Palautteenanto
Osaamisen osoittaminen:
Anna oppimista edistävää palautetta alasi opintoihin liittyvästä suorituksesta tai toiminnasta ääni-, video- tai sanelutyökalua hyödyntäen.
Liitä merkkihakemukseen linkki tai dokumentti, josta käy ilmi osaamistavoite, tehtävänanto, ohjeistus tai oppimisprosessin vaihe, johon palaute liittyy.
Linkitä hakemukseen ääni-, video-, tai sanelutyökalulla tuotettu tiedosto, jossa annat palautteen opiskelijalle.
Minipodcast: Palautteenanto

Google Docs sanelutyökaluna


Itsearviointi
Liitä merkkihakemukseen dokumentaatiota (esimerkiksi kuvakaappauksia tai linkkejä) vähintään kahdesta erilaisesta ohjaamastasi digitaalisesti toteutetusta itsearvioinnista. Kuvaa hakemuksessasi, missä oppimisprosessin vaiheessa toteutit itsearvioinnit, mitä tavoittelit niillä ja miten hyödynsit itsearvioinneista saamaasi tietoa opetuksen kehittämisessä.
Minipodcast: Itsearviointi

Itsearvioinnissa hyödynnettäviä kyselylomake-sovelluksia:

Google Forms - ohje
Microsoft Forms -ohje


Vertaisarviointi
Osaamisen osoittaminen:
Liitä merkkihakemukseen dokumentaatio (esimerkiksi kuvakaappauksia tai linkkejä) ohjaamastasi digitaalisesti toteutetusta vertaisarvioinnista. Kuvaa hakemuksessasi, miten ohjeistit opiskelijat vertaisarviointiin, millaisten arviointikriteerien perusteella he toteuttivat arviointia ja miten vertaisarviointi mielestäsi tuki opiskelijoiden osaamisen kehittymistä.
Minipodcast: Vertaisarviointi

eAMK webinaari: Vertaisarviointi verkko-opintojaksoilla

Arviointia kehittämässä -webinaari: Itse- ja vertaisarviointi