Digitaaliset resurssit ja oppimateriaalit

Tälle sivustolle koottujen osaamismerkkien avulla kehität ja tuot näkyvästi osaamistasi monipuolisten digitaalisten resurssien ja oppimateriaalien hyödyntämisestä, muokkaamisesta, tuottamisesta, hallinnasta ja jakamisesta.

​Näiden osaamismerkkien edellyttämä osaaminen vastaa Opettajien digitaalisen osaamisen eurooppalaisen viitekehyksen DigCompEdun Digitaaliset resurssit -osaamisaluetta.​ Lue lisää DigCompEdusta täältä.

KUVAKE JA LINKKI OSAAMISEN OSOITTAMINEN KEHITÄ OSAAMISTASI MERKIN TEEMASTA
AOE.fi - palvelu
Linkitä osaamismerkkihakemukseen Avointen oppimateriaalien kirjastosta https://aoe.fi/ oppimateriaaleja, joita voit hyödyntää omassa työssäsi. Perustele, miksi valitsit juuri nämä materiaalit ja kerro miten voit hyödyntää niitä työssäsi.

TAI

Linkitä itse AOE-palveluun julkaisemasi avoin oppimateriaali.

www.aoe.fi
Avoimet oppimateriaalit
Linkitä merkkihakemukseen omassa opetustyössäsi hyödynnettävä avoin oppimateriaali. Perustele, miksi valitsit juuri tämän ja kuvaile miten voit hyödyntää sitä omassa työssäsi. Linkitä myös vähintään kaksi muuta palvelua ja/tai sivustoa, joista voit hakea ja löytää avoimia oppimateriaaleja.

Tilannekatsaus avoimiin oppimateriaaleihin
​​Podcastit
Linkitä hakemukseen kolme erilaista podcastia, joita voit hyödyntää opetuksessa ja oman työsi kehittämisessä. Kuvaa lyhyesti, miten voit hyödyntää linkittämiäsi podcasteja pedagogisesta näkökulmasta.
Asiantuntijawebinaari To 10.12. klo 14–15.30 . Lisätietoja:
https://www.facebook.com/groups/oppiminenonline
​​Kuvapalvelut
Hae valitsemastasi kuvapalvelusta kuva, jonka käyttöoikeudet antavat sinulle luvan käyttää omassa opetusmateriaalissasi​. Linkitä kuva merkkihakemukseen. Kuvaile omin sanoin, millä ehdoilla saat kuvaa käyttää ja mistä tiedät kuvan käyttöoikeudet. Linkitä myös erilaisia kuvapalveluita, joita voit hyödyntää omassa työssäsi.
Opetusvideo: Kuvapalvelujen hyödyntäminen
​​Videopedagogiikka
1. Etsi kolme erilaista opetusvideota, joista kutakin voit hyödyntää eri tavalla opetuksessa.

2. Jaa dokumentti, jossa on linkki videoihin tai selosta millaisesta videosta on kyse, jos et voi jakaa videota (esimerkiksi opiskelijan tuottama video suljetulla alustalla). Kuvaile dokumentissa valitsemiesi videoiden mahdollista käyttöä opetus- ja oppimisprosessissa ja kerro lyhyesti miten ne tukevat oppimista ja opetusta.

Webinaaritallenne: Opetusvideot
​​eKirjat
Linkitä osaamismerkkihakemukseen oman alasi e-kirja. Perustele, miksi valitsit juuri tämän kirjan ja miten voit hyödyntää sitä työssäsi. Linkitä muita palveluita ja/tai sivustoja, joista löytyy e-kirjoja tai vaihtoehtoisesti itse tekemäsi ja julkaisemasi e-kirja.
​​Youtube
Liitä osaamismerkkihakemukseen linkki verkkoon tallentamaasi suunnitelmaan tai toteutukseen, jossa otetaan huomioon omien laitteiden käyttö ja niihin liittyvät haasteet opetuksen toteutuksessa. ​

www.youtube.com
Pinterest
Liitä osaamismerkkihakemukseen linkki Pinterest-boardiisi, joka liittyy omaan opetukseesi.
Pinterest
​​Lisätty todellisuus
Etsi esimerkkejä lisätyn todellisuuden sovelluksista (Esim. HP Reveal). Linkitä hakemukseen verkkoon tallentamasi suunnitelma siitä, kuinka voisit soveltaa lisätyn todellisuuden materiaalia omassa opetuksessasi.
Opetusvideo: Lisätyn todellisuuden perusteet ja tuottaminen
​​Prezi
Luo opetustasi palveleva Prezi esitys ja linkitä esitys osaamismerkkihakemukseen. Kerro, mihin opetustarkoitukseen olet esityksen luonut.
Prezi
​​Sway
Linkitä hakemukseen Swayllä tekemäsi oppimateriaali ja kerro, mihin opetustarkoitukseen olet materiaalin luonut.
Sway

​​Mobiilivideo
Tee oppimista tai ohjausta tukeva video mobiililaitteella ja jaa se valitsemassasi palvelussa
Linkitä video osaamismerkkihakemukseen ja kerro, mitä tarkoitusta varten video on tehty.
Webinaaritallenne: Opetusvideot

​​Opetusvideon käsikirjoitus
1. Toteuta tiivis opetusvideon käsikirjoitus (n. 1-3 sivua)
2. Suunnittele ja toteuta lisäksi erillinen kuvakäsikirjoitus vähintään yhdestä opetusvideon kohtauksesta, jossa käytetään useita eri kuvakulmia. Toteuta käsin piirtäen tai käyttäen esimerkiksi Mural tai Storyboarder -sovellusta. ´
3. Kuvaile, miten suunnittelemasi opetusvideo linkittyy omaan opetukseesi ja millaisissa tilanteissa voit videota hyödyntää.
4. Jaa hakemukseen linkki dokumenttiin tai kansioon, joka sisältää käsikirjoituksen, kuvakäsikirjoituksen sekä kuvailun videon hyödyntämisestä omassa työssäsi.
Webinaaritallenne: Opetusvideot
​​Podcastien tuottaminen
Tuota podcast ja julkaise se haluamallasi alustalla. Huomioi saavutettavuuskriteerit. Lisää merkkihakemukseen linkki tuottamaasi podcastiin. Linkitä merkkihakemukseen kolme erilaista podcastien julkaisemiseen tarkoitettua alustaa.
Asiantuntijawebinaari To 10.12. klo 14–15.30 . Lisätietoja:
https://www.facebook.com/groups/oppiminenonline
​​Dokumenttien saavutettavuus
Linkitä hakemukseen oma asiakirjasi tai esityksesi, jossa olet huomioinut saavutettavuuden. Listaa alle keskeiset asiakirjojen ja esitysten saavutettavuutta koskevat vaatimukset.
Webinaaritallenne saavutettavuudesta
​​Verkkosivujen saavutettavuus
Etsi verkkosivujen saavutettavuuden analysointiin tarkoitettu työkalu. Tee analyysi haluamallesi verkkosivustolle. Ota analyysin tuloksista kuvakaappaus ja linkitä se hakemukseen. Kuvaile omin sanoin, mitkä ovat kyseisen sivuston tärkeimmät kehittämiskohdat saavutettavuuden näkökulmasta.
Webinaaritallenne saavutettavuudesta
​​Videon saavutettavuus
Tuota itse lyhyt saavutettavuutta käsittelevä video, jonka tuotannossa ja julkaisussa otat huomioon saavutettavuusvaatimukset. Kerro videolla lyhyesti videoiden tuotantoon ja julkaisuun liittyvät saavutettavuusperiaatteet.​

TAI​

Linkitä hakemukseen video, joka on tuotettu saavutettavuusperiaatteiden mukaan. Kuvaa hankehakemuksessa konkreettisin esimerkein, miten saavutettavuus on linkittämässäsi videossa huomioitu. Video voi olla omasi tai jonkun muun tuottama.

Webinaaritallenne saavutettavuudesta
​​Opetusvideon editointi ja julkaisu
1. Toteuta lyhyt opetusvideo alasi koulutussisällön käsittelyä varten.

2. Käytä videossa monipuolisesti audiovisuaalista kerrontaa: editoi liikkuvaa videokuvaa, puhuttua ääntä, taustamusiikkia ja graafisia elementtejä niin, että ne muodostavat yhtenevän kokonaisuuden.

3. Lisää alku- ja lopputekstit, joista käy ilmi tekijätiedot - käsikirjoitus, esiintyjät, kuvaus ja editointi, musiikin lähde, lisenssi ja tuotantovuosi.

4. Lataa ja jaa opetusvideosi verkkoon.

5. Jaa osaamismerkkihakemukseen linkki videoon.​

Webinaaritallenne: Opetusvideot

Opetusvideo: Videoeditorin käyttö

​​Avointen oppimateriaalien jakaminen
Linkitä hakemukseen itse tekemäsi oppimateriaali/aineisto, jonka olet julkaissut avoimesti muiden hyödynnettäväksi CC-lisenssillä. Perustele lisenssivalintasi.
Tilannekatsaus avoimiin oppimateriaaleihin

​​Opiskelijat oppimateriaaleja tuottamassa
Kerro osaamismerkkihakemuksessa, miten ohjaat opiskelijoitasi avointen oppimateriaalien tuottamiseen ja avoimeen jakamiseen. Kuvaile jokin valmis toteutus tai luo suunnitelma tulevalle toteutukselle. Huomioi, että kuvauksesta tai suunnitelmasta käy ilmi:

- Mistä sisällöistä materiaaleja tuotetaan ja mihin tutkinnon osaan/opiskeltavaan sisältöön materiaalit liittyvät
- Miten opiskelijat ohjeistetaan materiaalin tuottamisesta, tekijänoikeuksista ja lisensseistä
- Millä digitaalisilla välineillä materiaali työstetään, missä muodossa ja mihin palveluun materiaali julkaistaan
- Miten materiaaleja voidaan jatkossa hyödyntää ja kenen toimesta

Tilannekatsaus avoimiin oppimateriaaleihin

Webinaaritalllenne: Uudistuvat ammatilliset oppimateriaalit

​​Creative Commons
1. Hae verkosta kaksi aineistoa (esimerkiksi kuvia, videoita tai oppimateriaalia), joista toisen käyttöoikeudet on pidätetty (copyright) ja toinen on julkaistu millä tahansa Creative Commons -lisenssillä. Linkitä löytämäsi aineistot merkkihakemukseen.
2. Hae lisäksi CC BY - lisenssillä julkaistu aineisto, jonka voit liittää osaksi omaa materiaaliasi.
3. Liitä CC BY-lisenssillä julkaistu materiaali omaan materiaalisi tekijänoikeuksia ja CC-lisenssiä kunnioittaen.
4. Linkitä materiaali merkkihakemukseen.
Opetusvideo: Kuvapalvelujen hyödyntäminen

www.creativecommons.fi

Google Sites
Luo Google Sites - sivusto, jonne luot ja lisäät opetustasi ja ohjaustasi palvelevaa materiaalia. Lisää osaamismerkkihakemukseen linkki sivustolle. Kerro, miten voit hyödyntää sivustoa omassa työssäsi.
Google Sites