Digitaaliset resurssit ja oppimateriaalit

Tälle sivustolle koottujen osaamismerkkien avulla kehität ja tuot näkyväksi osaamistasi monipuolisten digitaalisten resurssien ja oppimateriaalien hyödyntämisestä, muokkaamisesta, tuottamisesta, hallinnasta ja jakamisesta.

​Näiden osaamismerkkien edellyttämä osaaminen vastaa Opettajien digitaalisen osaamisen eurooppalaisen viitekehyksen DigCompEdun Digitaaliset resurssit -osaamisaluetta.​ Lue lisää DigCompEdusta täältä.

KUVAKE JA LINKKI OSAAMISEN OSOITTAMINEN KEHITÄ OSAAMISTASI MERKIN TEEMASTA
Digitaalisten resurssien hyödyntäminen
AOE.fi - palvelu
Linkitä osaamismerkkihakemukseen Avointen oppimateriaalien kirjastosta https://aoe.fi/ oppimateriaaleja, joita voit hyödyntää omassa työssäsi. Perustele, miksi valitsit juuri nämä materiaalit ja kerro miten voit hyödyntää niitä työssäsi.

TAI

Linkitä itse AOE-palveluun julkaisemasi avoin oppimateriaali.

www.aoe.fi
Avoimet oppimateriaalit
Linkitä merkkihakemukseen omassa opetustyössäsi hyödynnettävä avoin oppimateriaali. Perustele, miksi valitsit juuri tämän ja kuvaile miten voit hyödyntää sitä omassa työssäsi. Linkitä myös vähintään kaksi muuta palvelua ja/tai sivustoa, joista voit hakea ja löytää avoimia oppimateriaaleja.

Tilannekatsaus avoimiin oppimateriaaleihin
​​eKirjat
Linkitä osaamismerkkihakemukseen oman alasi e-kirja. Perustele, miksi valitsit juuri tämän kirjan ja miten voit hyödyntää sitä työssäsi. Linkitä muita palveluita ja/tai sivustoja, joista löytyy e-kirjoja tai vaihtoehtoisesti itse tekemäsi ja julkaisemasi e-kirja.
​​Kuvapalvelut
Hae valitsemastasi kuvapalvelusta kuva, jonka käyttöoikeudet antavat sinulle luvan käyttää omassa opetusmateriaalissasi​. Linkitä kuva merkkihakemukseen. Kuvaile omin sanoin, millä ehdoilla saat kuvaa käyttää ja mistä tiedät kuvan käyttöoikeudet. Linkitä myös erilaisia kuvapalveluita, joita voit hyödyntää omassa työssäsi.
Opetusvideo: Kuvapalvelujen hyödyntäminen

Video: Creative Commons eli CC -lisenssit (CC BY-SA: Jaana Nuutti)

​​Lisätty todellisuus
Etsi esimerkkejä lisätyn todellisuuden sovelluksista (Esim. HP Reveal). Linkitä hakemukseen verkkoon tallentamasi suunnitelma siitä, kuinka voisit soveltaa lisätyn todellisuuden materiaalia omassa opetuksessasi.
Opetusvideo: Lisätyn todellisuuden perusteet ja tuottaminen
Pinterest
Liitä osaamismerkkihakemukseen linkki Pinterest-boardiisi, joka liittyy omaan opetukseesi.
Pinterest
​​Podcastit
Linkitä hakemukseen kolme erilaista podcastia, joita voit hyödyntää opetuksessa ja oman työsi kehittämisessä. Kuvaa lyhyesti, miten voit hyödyntää linkittämiäsi podcasteja pedagogisesta näkökulmasta.
Artikkeli: Podcastit opetuksessa
​​Videopedagogiikka
1. Etsi kolme erilaista opetusvideota, joista kutakin voit hyödyntää eri tavalla opetuksessa.

2. Jaa dokumentti, jossa on linkki videoihin tai selosta millaisesta videosta on kyse, jos et voi jakaa videota (esimerkiksi opiskelijan tuottama video suljetulla alustalla). Kuvaile dokumentissa valitsemiesi videoiden mahdollista käyttöä opetus- ja oppimisprosessissa ja kerro lyhyesti miten ne tukevat oppimista ja opetusta.

Webinaaritallenne: Opetusvideot
​​Youtube
Luo Youtubessa soittolista, johon kokoat opetuksessa hyödynnettäviä videoita.
Linkitä soittolista merkkihakemukseen.
Kerro, miten hyödynnät soittolistaa ja sen videoita opetuksessasi. ​

www.youtube.com

Youtube-soittolistojen luominen ja ylläpito

Opettajan digiosaaminen: youtube

Digitaalisten resurssien muokkaus ja tuottaminen
Blogger
Osaamisen osoittaminen:
Luo tunnukset ja perusta Blogger-blogi.
- Luo kaksi blogiviestiä ja yksi sivu
- Linkitä tai upota toiseen blogiviestiin kuva ja/tai video.
- Liitä linkki blogiisi osaamismerkkihakemukseen.
Vaihtoehtoisesti voit liittää osaamismerkkihakemukseen linkki ylläpitämääsi Blogger-blogiin ja kuvaile blogin opetuskäyttöäsi. (miten käytät opiskelijoiden ohjaamiseen, tiedottamiseen, tiedon keruuseen ymv)
Opetusvideo: Blogger haltuun 10 minuutissa

Vinkkejä bloggerin ja blogien opetuskäyttöön: ePortfoliot

​​Dokumenttien saavutettavuus
Linkitä hakemukseen oma asiakirjasi (esim. word-dokumentti, pdf) tai esitysmateriaalisi (esim. powerpoint), jossa olet huomioinut saavutettavuuden. Listaa merkkihakemukseen keskeiset asiakirjojen ja esitysmateriaalien saavutettavuutta koskevat vaatimukset.
Webinaaritallenne saavutettavuudesta

Muistilistoja dokumenttien saavutettavuudesta

Google Sites
Luo Google Sites - sivusto, jonne luot ja lisäät opetustasi ja ohjaustasi palvelevaa materiaalia. Lisää osaamismerkkihakemukseen linkki sivustolle. Kerro, miten voit hyödyntää sivustoa omassa työssäsi.
Google Sites

Esimerkki Google sites - sivusta

​​Mobiilivideo
Tee oppimista tai ohjausta tukeva video mobiililaitteella ja jaa se valitsemassasi palvelussa
Linkitä video osaamismerkkihakemukseen ja kerro, mitä tarkoitusta varten video on tehty.
Ohjevideo: Mobiilivideot
Opetusvideon editointi ja julkaisu
1. Toteuta lyhyt opetusvideo alasi koulutussisällön käsittelyä varten.

2. Käytä videossa monipuolisesti audiovisuaalista kerrontaa: editoi liikkuvaa videokuvaa, puhuttua ääntä, taustamusiikkia ja graafisia elementtejä niin, että ne muodostavat yhtenevän kokonaisuuden.

3. Lisää alku- ja lopputekstit, joista käy ilmi tekijätiedot - käsikirjoitus, esiintyjät, kuvaus ja editointi, musiikin lähde, lisenssi ja tuotantovuosi.

4. Lataa ja jaa opetusvideosi verkkoon.

5. Jaa osaamismerkkihakemukseen linkki videoon.​

Webinaaritallenne: Opetusvideot

Opetusvideo: Videoeditorin käyttö

​​Opetusvideon käsikirjoitus
1. Toteuta tiivis opetusvideon käsikirjoitus (n. 1-3 sivua)
2. Suunnittele ja toteuta lisäksi erillinen kuvakäsikirjoitus vähintään yhdestä opetusvideon kohtauksesta, jossa käytetään useita eri kuvakulmia. Toteuta käsin piirtäen tai käyttäen esimerkiksi Mural tai Storyboarder -sovellusta. ´
3. Kuvaile, miten suunnittelemasi opetusvideo linkittyy omaan opetukseesi ja millaisissa tilanteissa voit videota hyödyntää.
4. Jaa hakemukseen linkki dokumenttiin tai kansioon, joka sisältää käsikirjoituksen, kuvakäsikirjoituksen sekä kuvailun videon hyödyntämisestä omassa työssäsi.
Webinaaritallenne: Opetusvideot
​​Opiskelijat oppimateriaaleja tuottamassa
Kerro osaamismerkkihakemuksessa, miten ohjaat opiskelijoitasi avointen oppimateriaalien tuottamiseen ja avoimeen jakamiseen. Kuvaile jokin valmis toteutus tai luo suunnitelma tulevalle toteutukselle. Huomioi, että kuvauksesta tai suunnitelmasta käy ilmi:

- Mistä sisällöistä materiaaleja tuotetaan ja mihin tutkinnon osaan/opiskeltavaan sisältöön materiaalit liittyvät
- Miten opiskelijat ohjeistetaan materiaalin tuottamisesta, tekijänoikeuksista ja lisensseistä
- Millä digitaalisilla välineillä materiaali työstetään, missä muodossa ja mihin palveluun materiaali julkaistaan
- Miten materiaaleja voidaan jatkossa hyödyntää ja kenen toimesta

Tilannekatsaus avoimiin oppimateriaaleihin

Webinaaritalllenne: Uudistuvat ammatilliset oppimateriaalit

​​Podcastien tuottaminen
Tuota podcast ja julkaise se haluamallasi alustalla. Huomioi saavutettavuuskriteerit. Lisää merkkihakemukseen linkki tuottamaasi podcastiin. Linkitä merkkihakemukseen kolme erilaista podcastien julkaisemiseen tarkoitettua alustaa.
Opetusvideo: Podcastien tuottaminen

Esitysmateriaali: Podcastien tuottaminen

​​Prezi
Luo opetustasi palveleva Prezi esitys ja linkitä esitys osaamismerkkihakemukseen. Kerro, mihin opetustarkoitukseen olet esityksen luonut.
Prezi
Sarjakuvat
Luo opetukseesi sopiva sarjakuva haluamallasi sovelluksella (esim. Canva, Powerpoint). Käytä sarjakuvassa joko omia kuvia tai sovelluksesta löytyviä kuvia. Jaa sarjakuvasi osaamismerkkihakemukseen ja kerro, mihin opetus- ja ohjauskäyttöön sarjakuva on tarkoitettu.

Opetusvideo: (Digitaaliset) sarjakuvat pedagogiseen hyötykäyttöön
​​Sway
Linkitä hakemukseen Swayllä tekemäsi oppimateriaali ja kerro, mihin opetustarkoitukseen olet materiaalin luonut.
Sway
​​Verkkosivujen saavutettavuus
Etsi verkkosivujen saavutettavuuden analysointiin tarkoitettu työkalu. Tee analyysi haluamallesi verkkosivustolle. Ota analyysin tuloksista kuvakaappaus ja linkitä se hakemukseen. Kuvaile omin sanoin, mitkä ovat kyseisen sivuston tärkeimmät kehittämiskohdat saavutettavuuden näkökulmasta.
Webinaaritallenne saavutettavuudesta
​​Videon saavutettavuus
Tuota itse lyhyt saavutettavuutta käsittelevä video, jonka tuotannossa ja julkaisussa otat huomioon saavutettavuusvaatimukset. Kerro videolla lyhyesti videoiden tuotantoon ja julkaisuun liittyvät saavutettavuusperiaatteet.​

TAI​

Linkitä hakemukseen video, joka on tuotettu saavutettavuusperiaatteiden mukaan. Kuvaa merkkihakemuksessa konkreettisin esimerkein, miten saavutettavuus on linkittämässäsi videossa huomioitu. Video voi olla omasi tai jonkun muun tuottama.

Saavutettavuusvaatimukset: Videoiden ja äänilähetysten saavutettavuus

Saavutettavasti.fi: Videoiden saavutettavuus

Video: Asiaa videoiden tekstittämisestä. CC BY Lehtori Virtanen.

Wordpress
Osaamisen osoittaminen:
- Luo WordPress tili ja perusta blogi.
- Luo vähintään kaksi blogiviestiä.
- Liitä yhden blogiviestiin kuva ja upota toiseen video.
- Liitä linkki blogiisi osaamismerkkihakemukseen.
Opetusvideo: Wordpress käyttöön 10 minuutissa
Digitaalisten resurssien hallinnointi ja jakaminen
​​Avointen oppimateriaalien jakaminen
Linkitä hakemukseen itse tekemäsi oppimateriaali/aineisto, jonka olet julkaissut avoimesti muiden hyödynnettäväksi CC-lisenssillä. Perustele lisenssivalintasi.
Tilannekatsaus avoimiin oppimateriaaleihin

Video: Näin lisäät CC-lisenssin aineistoosi (CC BY-SA: Creative Commons Finland)

​​Creative Commons
1. Hae verkosta kaksi aineistoa (esimerkiksi kuvia, videoita tai oppimateriaalia), joista toisen käyttöoikeudet on pidätetty (copyright) ja toinen on julkaistu millä tahansa Creative Commons -lisenssillä. Linkitä löytämäsi aineistot merkkihakemukseen.
2. Hae lisäksi CC BY - lisenssillä julkaistu aineisto, jonka voit liittää osaksi omaa materiaaliasi.
3. Liitä CC BY-lisenssillä julkaistu materiaali omaan materiaalisi tekijänoikeuksia ja CC-lisenssiä kunnioittaen.
4. Linkitä materiaali merkkihakemukseen.
Video: Creative Commons eli CC -lisenssit (CC BY-SA: Jaana Nuutti)

www.creativecommons.fi

Opetusvideo: Kuvapalvelujen hyödyntäminen

Tiedostojen Jako Verkossa
Osaamisen osoittaminen:
-Luo kansio Google Drivessa, OneDrivessä tai vastaavassa pilvipalvelussa. -Luo kansioon kaksi dokumenttia (teksti, taulukko, kysely tai diaesitys), joista yhteen dokumenttiin on vain katseluoikeus ja toiseen dokumenttiin on muokkausoikeus.

Luo dokumentit hyödyntäen palvelun omia (EI esim. pdf –tiedostoja) sisällöntuotantotyökaluja.

-Dokumentti 1 (vain katseluoikeudet) - anna esimerkki siitä, miten hyödyntäisit tiedostojen jakamista jonkun opetusmenetelmän toteutuksen yhteydessä.

-Dokumentti 2 (muokkausoikeudet) - luo alasi opiskelijalle lyhyt oppimistehtävä, joka hyödyntää dokumentin muokkausmahdollisuutta.

-Lisää osaamismerkkihakemukseesi linkki jaettuun kansioon, jossa dokumentit sijaitsevat TAI tarvittaessa erilliset linkit katseltavaan tiedostoon ja muokattavaan tiedostoon.

Opetusvideo: Tiedostojen jako verkossa