Digitaaliset työkalut tiimiopettajuuden ja –osaamisen edistäjinä

Tälle sivustolle koottujen osaamismerkkien avulla kehität osaamistasi tiimiosaamisen- ja opettajuuden edistämisestä digitaalista teknologiaa sekä digitaalisia palveluita hyödyntäen.

Tiimiosaamisen ja -opettajuuden edistäjä:

  • Hyödyntää omia ja tiiminsä vahvuuksia ja jakaa aktiivisesti osaamistaan omalle tiimilleen
  • Tuntee oma alansa digitaaliset työkalut ja ympäristöt
  • Jakaa omaa digiosaamistaan tiimissään ja kannustaa muita hankkimaan alalle sopivaa digiosaamista​
  • Tuntee tiiminsä yhteisen digivision ja edistää sitä omalla toiminnallaan
  • Tuottaa materiaalia yhteisöllisesti

Näiden osaamismerkkien edellyttämä osaaminen liittyy Opettajien digitaalisen osaamisen eurooppalaisen viitekehyksen DigCompEdun 1. Professional Engagement –osaamisalueeseen.​ Lue lisää DigCompEdusta täältä

KUVAKE JA LINKKI OSAAMISEN OSOITTAMINEN KEHITÄ OSAAMISTASI MERKIN TEEMASTA
Tiimin yhteinen digisuunnitelma
OSAAMISEN OSOITTAMINEN

Linkitä työyhteisösi/tiimisi kuvaus digitaalisuuden hyödyntämisen nykytilasta ja tavoitteista.

Kerro, miten etenette kohti digisuunnitelman toteutumista ja kuvaa miten se linkittyy organisaationne digistrategiaan ja ohjeistuksiin.

Kerro, miten toteutat digisuunnitelmaa ja ohjeistuksia omassa työssäsi. Kuvaa myös, mikä on oma roolisi suhteessa muiden rooleihin tiimissä.

Linkki dioihin

Linkki YouTube-luentotallenteeseen

Oman alan digitaaliset työkalut
OSAAMISEN OSOITTAMINEN​
Kuvaa oman alasi oleellisimmat digitaaliset työkalut ja linkitä jokin sivusto tai yhteisö, jossa seuraat alasi digitaalisuuden kehittymistä. Anna pari konkreettista esimerkkiä, miten digitalisaatio näkyy alasi substanssin opettamisessa.
Linkki dioihin

Linkki YouTube-luentotallenteeseen

Yhteisöllinen oppimateriaalin tuottaminen
OSAAMISEN OSOITTAMINEN​

-Linkitä tai dokumentoi kuvakaappauksin yhdessä jonkun kanssa tekemäsi oppimateriaali ja kuvaa omaa ja muiden panosta sen tekemisessä ja käytössä. ​
-Kerro millä tavoin digitaalisia työkaluja on hyödynnetty yhteisöllisessä toiminnassa ja materiaalin tuotannossa.

Digiosaamisen jakaminen omalle työyhteisölle​ ​
OSAAMISEN OSOITTAMINEN​
Kuvaa osaamismerkein tai muilla keinoin oma digiosaamisesi ja sen kehittämiskohteet. Kerro, miten jaat omaa digiosaamista työyhteisössä/tiimissä ja miten kannustat muita hankkimaan alalle sopivaa digiosaamista.
Linkki dioihin

Linkki YouTube-luentotallenteeseen