Digitaaliset työkalut tiimiopettajuuden ja –osaamisen edistäjinä

Tälle sivustolle koottujen osaamismerkkien avulla kehität osaamistasi tiimiosaamisen- ja opettajuuden edistämisestä digitaalista teknologiaa sekä digitaalisia palveluita hyödyntäen.

Tiimiosaamisen ja -opettajuuden edistäjä:

  • Hyödyntää omia ja tiiminsä vahvuuksia ja jakaa aktiivisesti osaamistaan omalle tiimilleen
  • Tuntee oma alansa digitaaliset työkalut ja ympäristöt 
  • Jakaa omaa digiosaamistaan tiimissään ja kannustaa muita hankkimaan alalle sopivaa digiosaamista​
  • Tuntee tiiminsä yhteisen digivision ja edistää sitä omalla toiminnallaan 
  • Tuottaa materiaalia yhteisöllisesti

Nämä osaamismerkit kuuluvat osaksi Digitaaliset työkalut tiimiopettajuuden ja -osaamisen edistäjinä -koulutusta, jonka koulutuspäivillä käsitellään teemaa syvemmin ja annetaan tukea ja ohjausta merkkien mukaisen osaamisen kehittämiseen. Tämän vuoksi merkeistä ei tällä hetkellä ole tarjolla erillisiä verkkoresursseja. Merkit ovat kuitenkin vapaasti haettavissa myös muihin Oppiminen Online -koulutuksiin ilmoittautuneille. ​Lue lisää koulutuksistamme ja ilmoittaudu mukaan täältä. 

Näiden osaamismerkkien edellyttämä osaaminen liittyy Opettajien digitaalisen osaamisen eurooppalaisen viitekehyksen DigCompEdun 1. Professional Engagement –osaamisalueeseen.​ Lue lisää DigCompEdusta täältä


KUVAKE JA LINKKI OSAAMISEN OSOITTAMINEN
Tiimin vahvuudet ja yhteinen osaaminen
OSAAMISEN OSOITTAMINEN​
Piirrä kuvaaja tai mindmap tiimisi osaamisesta ja vahvuuksista. Kerro, miten jaat osaamista muille tiimin jäsenille ja opit heidän osaamisistaan.
Yhteinen digivisio ja suunta
OSAAMISEN OSOITTAMINEN
Linkitä työyhteisösi/tiimisi kuvaus yhteisessä käytössä olevista digivälineistä ja kerro, mitä juuri nyt teette työyhteisössäsi yhteisen digivision saavuttamiseksi.
Oman alan digitaaliset työkalut
OSAAMISEN OSOITTAMINEN​
Kuvaa oman alasi oleellisimmat digitaaliset työkalut ja linkitä jokin sivusto tai yhteisö, jossa seuraat alasi digitaalisuuden kehittymistä. Anna pari konkreettista esimerkkiä, miten digitalisaatio näkyy alasi substanssin opettamisessa.
Yhteisöllinen materiaalin tuottaminen
OSAAMISEN OSOITTAMINEN​
Linkitä tai dokumentoi kuvakaappauksin yhdessä jonkun kanssa tekemäsi materiaali ja kuvaa omaa ja muiden panosta sen tekemisessä. ​
Digiosaamisen jakaminen omalle työyhteisölle​ ​
OSAAMISEN OSOITTAMINEN​
Kuvaa osaamismerkein tai muilla keinoin oma digiosaamisesi ja kehittämiskohteet. Kerro, miten jaat omaa digiosaamista työyhteisössä/tiimissä ja miten kannustat muita hankkimaan alalle sopivaa digiosaamista.