Mikä on Oppiminen Online?

Oppiminen Online on ammatillisten opettajien pelillinen täydennyskoulutus. Tavoitteena on tarjota opettajille Ope.fi-taitotasojen päivittämiseen tähtääviä koulutussisältöjä hauskalla ja kannustavalla tavalla osaamismerkkejä keräten. Toteutus perustuu osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen merkkikohtaisten kriteerien avulla.

Oppiminen onlinessa on tarjolla 50 eri aiheista verkkotallennetta ja koulutusmateriaalia, joiden avulla voit päivittää omaa osaamistasi.

Oppiminen online-verkkotallenteet ovat jaoteltu neljään ryhmään: tarjolla on sisältöjä oppimisen tvt-välineistä (27 teemaa), pedagogisista malleista (8 teemaa), kansallisista ja kv-verkostoista hanke- ja kehittämistyössä (8 teemaa) sekä rikastetusta oppimisesta virtuaalimaailmoissa ja 3D-ympäristöissä (7 teemaa).

Näistä 50 eri teemasta kukin osallistuja voi valita haluamansa ja itseään kiinnostavat. Sen lisäksi, että osallistujien tietotaito kasvaa, palkitaan osallistujat digitaalisilla osaamismerkeillä (Mozilla Open Badge). Nämä osaamismerkit ovat henkilökohtaisia todisteita osaamisesta ja ne on helppo jakaa näkyväksi myös sähköisissä ympäristöissä kuten LinkedIn.

Oppiminen onlinen järjestävät OAMK:n ammatillinen opettajakorkeakoulu, HAMK/AOKK ja Omnia/InnoOmnia. Osaamismerkkien keräämisen yhteydessä syntyy henkilötietorekisteri, jonka rekisteriselosteen löydät tästä.