Mikä on Oppiminen Online?

Oppiminen Online on ammatillisten opettajien pelillinen täydennyskoulutus. Tavoitteena on tarjota opettajille digipedagogisen osaamisen päivittämiseen tähtääviä koulutussisältöjä hauskalla ja kannustavalla tavalla osaamismerkkejä keräten. Toteutus perustuu osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen merkkikohtaisten kriteerien avulla. Oppiminen onlinessa on tarjolla yli 50 eri aiheista verkkotallennetta ja koulutusmateriaalia, joiden avulla voit päivittää omaa osaamistasi. Oppiminen online-osaamismerkit on jaoteltu viiteen ryhmään DigCompEdu-viitekehyksen mukaan: Näistä 50 eri teemasta kukin osallistuja voi valita haluamansa ja itseään kiinnostavat. Sen lisäksi, että osallistujien tietotaito kasvaa, palkitaan osallistujat digitaalisilla osaamismerkeillä (Open Badge). Nämä osaamismerkit ovat henkilökohtaisia todisteita osaamisesta ja ne on helppo jakaa näkyväksi myös sähköisissä ympäristöissä kuten LinkedIn. Osaamisen kehittäminen tapahtuu kolmella taitotasolla: Digi-Osaaja (10 merkkiä, 2 op), Digi-Ekspertti (25 merkkiä, 5 op) ja Digi-Kehittäjä (45 merkkiä, 9 op). Oppiminen onlinen järjestävät OAMK:n ammatillinen opettajakorkeakoulu, HAMK/AOKK ja Koulutuskeskus Tavastia. Osaamismerkkien keräämisen yhteydessä syntyy henkilötietorekisteri, jonka rekisteriselosteen löydät tästä.