Vuoden 2020 koulutukset

Keväästä 2020 alkaen tarjoamme ammatillisen koulutuksen opetus-, ohjaus- ja tukihenkilöstölle kahta maksutonta digipedagogiikan koulutuskokonaisuutta:

Digitaaliset oppimisratkaisut, -materiaalit ja ympäristöt, 2-9 op

Digipedagogiikan uusimpiin oppimisratkaisuihin ja työkaluihin syventyvässä verkkokoulutuksessa pääset suunnittelemaan omin tarpeisiisi sopivan osaamismerkeistä koostuvan opintopolun, jota vuorovaikutteiset webinaarit ja pelilliset elementit rytmittävät. Koulutus antaa valmiuksia suunnitella ja toteuttaa digipedagogiikkaa monipuolisesti hyödyntävää opetusta ja ohjausta. Kevään ja syksyn aikana syvennymme digipedagogisiin työkaluihin, digitaalisten oppimateriaalien tuottamiseen ja koostamiseen yhteisöllisesti sekä vuorovaikutteisten digitaalisten oppimisympäristöjen ja -prosessien kehittämiseen. Koulutukseen osallistujilla on mahdollisuus vaikuttaa sisältöihin koulutuksen alkuvaiheessa.

Digitaaliset työkalut tiimiopettajuuden ja –osaamisen edistäjinä, 4 op

Toteutamme Hämeenlinnan ja Oulun alueella koulutuskokonaisuuden, jossa osallistujat saavat valmiuksia tiimiopettajuuden toteuttamiseen ja oman tiimin digipedagogisen osaamisen kehittämiseen. Koulutuksessa keskitytään tiimiopettajuuden toteuttamiseen ja kehittämiseen, digitaalisten välineiden yhteiskäyttöön, yhteisöllisen oppimisen ja osaamisen kehittämisen tukemiseen ja yksilöllisiin oppimisprosesseihin. Lisäksi osallistujat saavat työkaluja työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ohjaamisen tukemiseen digitaalisesti ja digijoustavan opetuksen ja ohjauksen ja autenttisten oppimisympäristöjen hyödyntämiseen. Koulutus koostuu tiimioppimisen menetelmin toteutetuista kolmesta koulutuspäivästä sekä osaamismerkein ohjautuvasta työskentelystä.

Koulutusten tarkemmat aikataulut ja ilmoittautuminen päivitetään tälle sivustolle syksyn 2019 aikana.

Lisätietoja voit kysyä Tiina Rusaselta: (tiina.rusanen[a]oamk.fi). Koulutuksemme ovat osa Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutuksen hanketta OsaOppi VI – Digitaaliset työkalut tiimiopettajuuden ja -osaamisen edistäjinä.