Vuoden 2020 koulutukset ja tapahtumat

Oppiminen Online mukana ITK:ssa 21.-23.9.2020!

Osuvat taidot ja Oppiminen Online järjestävät yhteistyössä ITK-konferenssissa koko päivän workshopin Innostavia työkaluja digitaitojen kehittämiseen ja tunnustamiseen – Osaamismerkkien uusi tuleminen. Osaamismerkkeihin syventyvässä koko päivän workshopissa jaetaan kokemuksia ja työskennellään kolmen pääteeman parissa:

  • Valtakunnallinen perusdigitaitojen osaamismerkkijärjestelmä ja sen hyödyntäminen eri kouluasteilla ja vapaan sivistystyön kentällä
  • Osaamismerkit pelillisenä ja pedagogisena työvälineenä
  • Osaamismerkkien käyttöönotto omassa organisaatiossa

Workshoppiin voivat osallistua niin sellaiset henkilöt, joilla on vain alustava kiinnostus osaamismerkkien hyödyntämisestä kuin henkilöt, joilla on vuosien kokemus merkkien luomisesta ja/tai oman osaamisensa kehittämisestä merkkien avulla. Ensimmäistä kertaa Oppiminen Onlinen historiassa workshopissa jaamme myös fyysisiä osaamismerkkejä kiitoksena ja kunnianosoituksena niille, jotka ovat saavuttaneet Oppiminen Online -digimerkeillä Ekspertti- ja Kehittäjä-tasot. Tule hakemaan omasi! 

Lue lisää workshopista ja ilmoittaudu mukaan täältä.
Tapahtuma Facebookissa

Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön koulutukset

Keväästä 2020 alkaen tarjoamme ammatillisen koulutuksen opetus-, ohjaus- ja tukihenkilöstölle kahta maksutonta digipedagogiikan koulutuskokonaisuutta:

Digitaaliset oppimisratkaisut, -materiaalit ja ympäristöt, 2-9 op

Haluatko kehittää digipedagogista osaamistasi monipuolisesti, hauskalla ja innostavalla tavalla? Osallistu kanssamme ensi vuonna starttaavaan osaamismerkkijahtiin ja tähtää digiosaamisessasi seuraavalle tasolle! Digipedagogiikan uusimpiin oppimisratkaisuihin ja työkaluihin syventyvässä koulutuksessa pääset suunnittelemaan omin tarpeisiisi sopivan osaamismerkeistä koostuvan opintopolun, jota vuorovaikutteiset verkkosessiot ja pelilliset elementit rytmittävät. Koulutus antaa valmiuksia suunnitella ja toteuttaa digipedagogiikkaa monipuolisesti hyödyntävää opetusta ja ohjausta. Kevään ja syksyn aikana syvennymme digipedagogisiin työkaluihin, digitaalisten oppimateriaalien tuottamiseen ja koostamiseen yhteisöllisesti sekä vuorovaikutteisten digitaalisten oppimisympäristöjen ja -prosessien kehittämiseen. 

Koulutus käynnistyy kaikille avoimella info- ja starttitilaisuudella torstaina 6.2. klo 14-16 verkkotilassa: https://hamk.zoom.us/my/niilokorhonen

Info- ja starttitilaisuus on tarkoitettu sekä niille, jotka ovat jo ilmoittautuneet koulutukseen osallistujiksi sekä heille, jotka ovat kiinnostuneita kuulemaan koulutuksesta lisää. 

Tämän jälkeen pidämme vuoden aikana kolme eri teemoihin keskittyvää osiota:

3.3. – 16.4. Digitaaliset työkalut ja sovellukset vuorovaikutteisuuden ja motivaation kehittäjinä

Osiossa saat käytännön vinkkejä ja ideoita siihen, miten motivoit ja lisäät opetuksen vuorovaikutteisuutta hyödyntämällä mm. monipuolisia digitaalisia ohjauksen ja opetuksen työkaluja, pelillisiä elementteä sekä tuet opiskelija-/opettajatiimin keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteisöllisen materiaalin tuottamista sekä itseohjautuvuuden kehittymistä.

Tämän osion ohjausta ja asiantuntijapuheenvuoroja sisältävät verkkosessiot järjestetään  3.3., 19.3., 24.3., 7.4. ja 16.4. klo 14.00-15.30.

23.4.-8.9. Saavutettavat ja avoimet digitaaliset ympäristöt ja oppimateriaalit

Osiossa saat työkaluja ja näkökulmia siihen, miten luot digitaalisista ympäristöistä ja materiaaleista saavutettavia ja vuorovaikutteisia sekä miten luot ja hyödynnät monipuolisesti erilaisia avoimia oppimateriaalia opetuksessa ja ohjauksessa.

Tämän osion ohjausta ja asiantuntijapuheenvuoroja sisältävät verkkosessiot järjestetään 23.4., 28.4., 6.5., 27.8. ja 8.9. klo 14.00-15.30.

Syys-marraskuu 2020: Työelämässä oppimisen ohjaus ja tukeminen digitaalisesti

Osiossa saat valmiuksia tukea työelämässä oppimista erilaisten digitaalisten työvälineiden avulla. Keskitymme mm. siihen, miten yhteistyötä työpaikkaohjaajien kanssa voidaan kehittää ja millaisilla työkaluilla opiskelijan oppimisen etäohjausta voidaan toteuttaa.

Verkkosessioiden tarkemmat ajat ilmoitetaan myöhemmin.

Kussakin osiossa julkaisemme upouusia osaamismerkkejä, niiden hakemista tukevia materiaaleja sekä oman osaamisen kehittämistä tukevia ohjaussessioita. Voit osallistua osioihin ja sessioihin oman kiinnostuksesi mukaisesti.

Koulutukseen on jatkuva ja joustava ilmoittautuminen ympäri vuoden. Ilmoittaudu mukaan täältä!

Digitaaliset työkalut tiimiopettajuuden ja –osaamisen edistäjinä, 4 op (ilmoittautuminen päättynyt) 

Toteutamme Hämeenlinnan ja Oulun alueella koulutuskokonaisuuden, jossa osallistujat saavat valmiuksia tiimiopettajuuden toteuttamiseen ja oman tiimin digipedagogisen osaamisen kehittämiseen. Koulutuksessa keskitytään tiimiopettajuuden toteuttamiseen ja kehittämiseen, digitaalisten välineiden yhteiskäyttöön, yhteisöllisen oppimisen ja osaamisen kehittämisen tukemiseen ja yksilöllisiin oppimisprosesseihin. Lisäksi osallistujat saavat työkaluja työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ohjaamisen tukemiseen digitaalisesti ja digijoustavan opetuksen ja ohjauksen ja autenttisten oppimisympäristöjen hyödyntämiseen. Koulutus koostuu tiimioppimisen menetelmin toteutetuista kolmesta koulutuspäivästä sekä osaamismerkein ohjautuvasta työskentelystä.

Hämeenlinnan koulutuspäivät: 18.2., 21.4. ja 3.9.2020
Oulun koulutuspäivät: 4.2., 24.3. ja 1.9.2020

Lisätietoja voit kysyä Tiina Rusaselta: (tiina.rusanen[a]oamk.fi. Koulutuksemme ovat osa Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutuksen hanketta OsaOppi VI – Digitaaliset työkalut tiimiopettajuuden ja -osaamisen edistäjinä.