Vuoden 2020 koulutukset ja tapahtumat

Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön koulutukset

Vuonna 2020  tarjoamme kahta erilaista digipedagogisen osaamisen kehittämiskokonaisuutta ammatillisen koulutuksen opetus-, ohjaus- ja tukihenkilöstölle:

Digipedagogisen osaamisen kehittäminen osaamismerkein (jatkuva ilmoittautuminen)

Tässä kokonaisuudessa järjestetään syksyllä 2020 kaikille avoimia digiteemaisia verkkosessioita sekä kehitetään, tunnistetaan ja tunnustetaan digipedagogista osaamista digitaalisia osaamismerkkejä hyödyntäen. Verkkosessiot ovat kaikille avoimia. Osaamismerkkien hakeminen edellyttää ilmoittautumista erikseen tämän lomakkeen kautta. Ilmoittautuminen on päättynyt.

Kun olet ilmoittautunut, voit alkaa hakea sivustoltamme löytyviä digitaalisia osaamismerkkejä joustavasti omien tarpeidesi ja aikataulujesi mukaisesti. Tutustuthan merkkien hakuohjeisiin. Saat merkkihakemuksistasi palautetta ja tarvittaessa ohjausta. Osaamismerkit ovat haettavissa 31.5.2021 asti. 

Tarkemmat tiedot osaamisen kehittämistä tukevista syksyn verkkosessioista päivitetään tälle sivustolle sekä Oppiminen Online -facebook-ryhmään: https://www.facebook.com/groups/oppiminenonline/

Digitaaliset työkalut tiimiopettajuuden ja –osaamisen edistäjinä, 4 op (ilmoittautuminen päättynyt) 

Toteutamme Hämeenlinnan ja Oulun alueella koulutuskokonaisuuden, jossa osallistujat saavat valmiuksia tiimiopettajuuden toteuttamiseen ja oman tiimin digipedagogisen osaamisen kehittämiseen. Koulutuksessa keskitytään tiimiopettajuuden toteuttamiseen ja kehittämiseen, digitaalisten välineiden yhteiskäyttöön, yhteisöllisen oppimisen ja osaamisen kehittämisen tukemiseen ja yksilöllisiin oppimisprosesseihin. Lisäksi osallistujat saavat työkaluja työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ohjaamisen tukemiseen digitaalisesti ja digijoustavan opetuksen ja ohjauksen ja autenttisten oppimisympäristöjen hyödyntämiseen. Koulutus koostuu tiimioppimisen menetelmin toteutetuista kolmesta koulutuspäivästä sekä osaamismerkein ohjautuvasta työskentelystä.

Hämeenlinnan koulutuspäivät: 18.2., 21.4. ja 3.9.2020
Oulun koulutuspäivät: 4.2., 24.3. ja 1.9.2020

Lisätietoja voit kysyä Elina Juntuselta, elina.juntunen[at]oamk.fi. Koulutuksemme ovat osa Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutuksen hanketta OsaOppi VI – Digitaaliset työkalut tiimiopettajuuden ja -osaamisen edistäjinä.