Ohjaus ja vuorovaikutus digitaalisilla työvälineillä

Tälle sivustolle koottujen osaamismerkkien avulla kehität osaamistasi yksilöiden ja ryhmän ohjauksen toteuttamisesta digitaalista teknologiaa sekä digitaalisia palveluita hyödyntäen.

​Digitaalisen ohjauksen toteuttaja:

  • Tarjoaa ohjausta ja tukea opiskelijoille oikea aikaisesti ja kohdennetusti digitaalisten työkalujen avulla
  • Toimii aktiivisessa vuorovaikutuksesa opiskelijoiden kanssa digitaalisissa ympäristöissä  
  • Huomioi yksityisyyteen ja tietosuojaan liittyviä seikkoja verkko-ohjausta toteuttaessaan 
  • Kokeilee ja kehittää erilaisia verkko-ohjauksen työkaluja ja toimintatapoja

​Näiden osaamismerkkien edellyttämä osaaminen vastaa Opettajien digitaalisen osaamisen eurooppalaisen viitekehyksen DigCompEdun 3.2. Ohjaus –osaamisaluetta.​ Lue lisää DigCompEdusta täältä

KUVAKE JA LINKKI OSAAMISEN OSOITTAMINEN KEHITÄ OSAAMISTASI MERKIN TEEMASTA
Ohjaus yhteisöpalveluissa
OSAAMISEN OSOITTAMINEN​
1. Perusta ohjausta tukeva tila, sivu tai ryhmä organisaatiosi sallimaan yhteisöpalveluun ​
2. ​Ota kuvakaappaus tai videokuvakaappaus tilasta, sivusta tai ryhmästä, jota hallinnoit ja jaa linkki materiaaliin merkkihakemuksessasi. Varmista, että jakamasi materiaali ei loukkaa kenenkään yksityisyyttä.​
3. ​Anna esimerkkejä kyseisen yhteisöpalvelun toiminnoista, jotka tukevat ohjausta ja vuorovaikutusta omalla alallasi​
4. ​Anna esimerkki siitä, miten huomioit ohjattavien yksityisyyteen ja tietosuojaan liittyvät seikat kyseistä yhteisöpalvelua käytettäessä
Opetusvideo: Ohjauksen toteuttaminen Facebookissa
Pikaviestintäsovellukset ohjauksessa
OSAAMISEN OSOITTAMINEN
1. Käytä organisaatiosi hyväksymää pikaviestin-sovellusta.
2. Ota kuvakaappaukset siitä, miten jaat pikaviestintäsovelluksella kuvaa, ääntä ja linkkejä. ​Tallenna ne pilvipalvelussa olevaan dokumenttiin ja ilmoita linkki hakemuksessasi.
3. Kuvaile lisätietoja-kentässä, miten hyödynnät tai voisit hyödyntää kyseistä pikaviestintäsovellusta yksilö- ja ryhmänohjauksessa. ​
4. Anna esimerkkejä siitä, miten huomioit ohjattavien yksityisyyteen ja tietosuojaan liittyvät seikat kyseistä pikaviestintäsovellusta käytettäessä
Opetusvideo: Ohjaus ja vuorovaikutus digitaalisissa ympäristöissä
Verkkokokousvälineet ohjauksessa
OSAAMISEN OSOITTAMINEN
1. Ota kuvakaappauksia käyttämästäsi verkkokokousvälineestä. Kaappaukset voivat olla konkreettisesta ohjausistunnosta tai simuloidusta tapahtumasta. Varmista, että jakamasi materiaali ei loukkaa kenenkään yksityisyyttä. Jaa linkki materiaalin merkkihakemuksessa.
2. Kerro hakemuksessa, mitä eroja verkkokokousvälineellä toteutettavassa ohjauksessa on verrattuna kasvokkain tapahtuvaan ohjaukseen.
3. Anna esimerkkejä kyseisen verkkokokousvälineen toiminnoista, jotka tukevat ohjausta ja vuorovaikutusta.
Ohjevideo: Verkkokokousvälineet ohjauksessa
Ohjaus verkko-oppimisympäristöissä
OSAAMISEN OSOITTAMINEN​
Ota kuvakaappaukset verkko-oppimisympäristössä (esim. Moodle, Itslearning, Teams) aloittamastasi keskustelusta ja ohjausta sisältävästä vuorovaikutusta aktivoivasta viestistäsi. ​
Anna esimerkkejä kyseisen verkko-oppimisympäristön toiminnoista, jotka tukevat ohjausta ja vuorovaikutusta.
Työelämässä oppimisen ohjaus
Osaamisen osoittaminen:
- Kuvaile, miten voit soveltaa erilaisia digitaalisia välineitä työelämässä oppimisen ohjauksessa ja/tai osaamisen arvioinnissa.
- Liitä hakemukseen prosessikuvaaja, josta käyvät ilmi eri toimijoiden roolit ja digitaalisten välineiden käyttö ohjaus- ja/tai arviointiprosessin eri vaiheissa.
Opetusvideo: Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaus ja osaamisen arviointi digiympäristöissä
Verkko-ohjauksen palvelut
OSAAMISEN OSOITTAMINEN​
Tutustu oman organisaatiosi verkko-ohjauksen palveluiden kokonaisuuteen.
Tee esitys, jossa kerrot miten opiskelijat voivat käyttää koulutusorganisaation verkko-ohjauksen palveluita ja esität kehittämisideoitasi koulutusorganisaation verkko-ohjauksen parantamiseksi. ​
Jaa esityksesi merkkihakemukseen.
Minipodcast: Verkko-ohjauksen palvelut