Oppiminen Online ja Ope.fi-taitotasot

Oppiminen Online on pelillistetty osaamisenkehittämisohjelma, jonka tarkoitus on varmistaa ja edistää opetushenkilöstön tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaamista. Oppiminen Online on osaamisperusteinen toteutus, joka mahdollistaa joustavat ja monimuotoiset tavat kasvattaa omaa osaamista ja tukee jaetun asiantuntijuuden kehittymistä myös työyhteisöissä.

Osaamisenkehittämisohjelma perustuu Ope.fi-taitotasojen viitekehykseen ja vastaa ajantasaisesti ammatin opetuksen digipedagogisiin haasteisiin.

Oppiminen Online -verkkosivustolta löydät materiaalit itsenäiseen opiskeluun, tietoa ajankohtaisista koulutustapahtumista. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen tapahtuu digitaalisten osaamismerkkien (Mozilla Open Badges) avulla.

Osaamista tunnustetaan kolmella eri tasolla:

Some-Noviisi (10 osaamismerkkiä, 2 op) vastaa Ope.fi I-taitotasoa

  • perusosaaminen, joka kuuluu jokaisen opettajan työkalupakkiin
  • pedagogiset mallit ja oppimisen tvt-välineet

Some-Ekspertti (25 osaamismerkkiä, 3 op) vastaa Ope.fi II-taitotasoa

  • pedagogisten mallien soveltaminen, erikoistunut osaaminen
  • työyhteisössä jaettava osaaminen, vertaistuki

Some-Kehittäjä (45 osaamismerkkiä, 10 op) vastaa Ope.fi III-taitotasoa

  • pedagogisten mallien ja oppimisratkaisujen kehittäminen
  • strategia- ja projektiosaaminen

Tasot II-III edellyttävät osaamisen tunnustamista alemmilla tasoilla, joten merkkimäärä on kumulatiivinen (Some-Noviisi 10 merkkiä + 15 merkkiä = Some-Ekspertti 25 merkkiä + 20 merkkiä = Some-Kehittäjä 45 merkkiä)