OsaOppi hankkeet III-V

V – Digipedagogiikka osaamisperusteisen oppimisen tukena

Koulutuksessa tunnistetaan ja tunnustetaan osallistujien tvt-osaamista Oppiminen Onlinen osaamismerkkijärjestelmän avulla ja opetusta räätälöidään lähtötason mukaan. Opetuksen painopiste on osaamisperusteisten digitaalisten opetuksen ja ohjauksen menetelmien hallinnassa ja työssäoppimisen ohjausprosesseissa. Verkkosessioissa perehdytään mm. siihen, kuinka digitaalisilla välineillä voidaan osoittaa ja arvioida osaamista sekä tukea työelämäläheistä opetusta ja ohjausta.

Koulutus päättyy Hacathoniin, jossa jo opitun pohjalta yhdessä innovoidaan, miten työssä oppimiseen liittyvän opetuksen ja ohjauksen digitaalisia menetelmiä voidaan edelleen kehittää ja miten tätä uutta tietoa levitetään työssäoppimispaikkojen ja oppilaitosten välisen yhteistyön kehittämiseksi.

 

IV- Yhteisöllinen ohjaus ja digitaaliset osaamismerkit

– hanke oli OPH:n rahoittama koulutushanke (2016-2017). Tässä koulutushankkeessa hyödynnettiin aikaisemmissa OsaOppi I-III hankkeissa kehitettyjä pedagogisia malleja, erityisesti pelillistä täydennyskoulutuksen mallia (OPH:n Hyvät käytännöt),  sekä Ope.fi-taitotasojen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen osaamismerkkijärjestelmää. Lisäksi hyödynnettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa -hankkeen aineistoja.

Koulutusmateriaaleja ja osaamismerkkejä päivitettiin hankkeen puitteissa ja samalla saimme myös muutamia uusia kiinnostavia merkkejä mukaan opetustarjontaan!

 

OsaOppi III – Osaamispisteet pelissä

–hanke oli OPH:n rahoittama pelillinen ammatillisen koulutuksen opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittämisohjelma, joka toteutettiin vuosina 2014-2015. Se pohjautuu OPE.fi-taitotasoihin, keskeisenä teemana tieto- ja viestintäteknologian opetus- ja ohjauskäytännön kehittäminen ja edistäminen ammatillisessa koulutuksessa.

Toteutusta on kiitetty innovatiivisesta ja innostavasta, jopa koukuttavasta, toteutuksesta, valtakunnallisesta saavutettavuudesta ja pedagogisesti monipuolisesta pelillisestä toteutuksesta. Koulutus on vastannut eri työuran vaiheissa olevien opettajien koulutustarpeisiin ja tarjonnut tukea myös kehittämistehtävissä toimivien opettajien osaamisen päivittämiseen. Koulutuksissa on nostettu niin ikään esiin tvt:n opetuskäyttöön liittyvät kehittämistarpeet niin tutkintojärjestelmän kehittämisen, tulevaisuuden oppimisen kuin entistä joustavampien opintopolkujen osalta.

Verkoston yhteistyö on ollut aitoa ja avointa. Koulutukset on suunniteltu toimijoiden yhteisissä työkokouksissa ja jokaisen organisaation erityistä asiantuntemusta on hyödynnetty. Kaikki koulutusmateriaalit ja tallenteet on julkaistu täydennyskoulutuksen verkkosivulla http://www.oppiminenonline.com/ , josta ne ovat Creative Commons-lisenssillä hyödynnettävissä ei-kaupalliseen toimintaan.

OsaOppi III – osaamispisteet pelissä – hanke palkittiin Suomen eOppimiskeskuksen eEemeli-kilpailun Parasta Parasta – sarjassa kunniamainnalla seuraavien perusteluin: “Erityistä kiitosta pedagogisesta lähtökohdasta, jossa opettajat ottavat vastuuta omasta osaamisestaan ja sen ylläpitämisestä. Palvelussa on monipuolinen sisältö. Harjoitukset ja tehtävät ovat sovellettavissa omaan opetukseen helposti. Toteutuksen pelilliset elementit motivoivat sekä kannustavat jatkamaan oppimista. Mukana on aktiivinen kehittäjäyhteisö, jonka avoin toimintatapa tukee hienosti koulujen ja opettajien välisen osaamisen jakamista.”

 

Hankkeiden puitteissa tehdyt julkaisut ja pidetyt esittelytilaisuudet

Täydennyskoulutusta ja pelillistä osaamisperusteista täydennyskoulutusmallia on esitelty paitsi kunkin organisaation järjestämissä koulutustapahtumissa ja kokouksissa, myös ainakin seuraavissa tilaisuuksissa ja julkaisuissa:

– Iloa Oppimiseen kaikkialla-seminaari, Jyväskylä 13.-14.11.2014

– Osaava SoTeOpe-koulutus 25.2. ja 12.3. oppiminenonline.com ja osaamismerkit-esittely

– AITO – menetelmäkoulutus Metropolialueen opettajille 13.4.2015 oppiminenonline.com ja osaamismerkit-esittely

– Räätälöityjä tuotteita 3D-mallinnukselle ja -tulostuksella -opetustoimen henkilöstökoulutushankkeen Ammatillisen koulutuksen 3D-mallinnus- ja -tulostusseminaarissa 29.4.2015 osaaamismerkkien esittely ja kehoitus hakea osaamismerkkiä oppiminenonline.com ja siten todentaa koulutuksen kuluessa hankittu osaaminen.

– Vaasan ammattikorkeakoulu sulauteutun oppimisen hankeseminaari joulukuu 2014

– Amiedun TVT osaajaksi täydennyskoulutuksessa 20.4.2015

– Kiltakoulut – verkostopäivä 20.4.2015

– SOME in VET 3.2.2015 (Hollanti)

– Sitra Uusikoulutus foorumin ideakuulutus

– Sitra Education Innovation Hackathon

– Sitra Uusi koulutus- foorumi

– Bright Education Trustin opettajat (Englanti)

– Willem König koulun opettajat (Hollanti)

– Tknika oppilaitoksen kehittäjät (Espanja)

– Strengthening the Institutional Capacity of the Productivity and Vocational Training Department

– PVDT within the Vocational Training System in Egypt -hanke (EU Twinning)

– Support Implementation of the Kosovo Education Sector Strategic Plan 2011-2016 -hanke (EU Twinning)

– Digioppi3 hankkeen toimijat

– Pelittää! -tapahtuma (Omnia)

– ITK2015 teemafoorumi

– ITK2015 Oppitunti 2.0 Tulevaisuus puheet ja jälkipuintikahvila

– ITK2015 Workshop; Tao opettajan tie

– ITK2015 ProActionCafe

– Hanken-Peda-foorumi 2015

Oppimisen digiagentit