Some-Kehittäjä (5 op)

Some-Kehittäjä -koulutuksessa osallistujat syventävät sosiaalisen median osaamistaan painottuen ammatillista substanssia tukeviin pedagogisiin ratkaisuihin. Koulutuksessa painottuu prosessimaisen työskentelyn mahdollistama menetelmien haltuunotto, syventäminen ja osaamisen jakaminen omassa työyhteisössä sekä liittyminen laajempiin osaamisverkostoihin.

Koulutus toteutetaan samansisältöisenä Oulussa (Oamk/Amok), Espoossa (Omnia/InnoOmnia) ja Hämeenlinnassa (HAMK/AOKK).

Osallistuja voi valita noin 50 eri verkkototeutuksesta haluamansa. Kehittäjä-tasolla (5 op) osallistujan tulee suorittaa Noviisi-tason (10 osaamismerkkiä) ja Ekspertti-tason (15 osaamismerkkiä) lisäksi vähintään 20 oppiminen online -verkkosessiota ja/tai osaamismerkkiä (Noviisi 10 + Ekspertti 15 + 20 = 45 osaamismerkkiä eli Some-Kehittäjä).

Some-Kehittäjä -koulutus vastaa Ope.fi tason III päivitysosuutta ja sen sisällöt perustuvat Ope.fi –taitotasojen kuvattuun viitekehykseen.

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa maksutonta täydennyskoulutusta. Mahdolliset matka- ja majoituskulut jäävät kuitenkin osallistujalle.