Some-Noviisi Oulu

Aloitusleirin materiaalit ja tuotokset jaetaan tällä sivulla.

Osaamistavoitteet

– osallistuja osaa hyödyntää sosiaalista mediaa oppimisen tukena

– tuntee modernit tieto- ja viestintäteknologiaan liittyviä tapoja työskennellä yhteisöllisesti

– tunnistaa omia vahvuuksiaan ja mielenkiinnon kohteitaan tieto- ja viestintäteknologiaa ja osaa suunnitella oman osaamisen kehittämispolkunsa

– tuntee sosiaalisen median opetuskäytön malleja (mm. Kiltakoulut) ja osaa suunnitella oppimista niitä soveltaen

– tietää, miten verkkoyhteisöjä voi hyödyntää oppimisen ohjauksen ja arvioinnin välineenä

– hyödyntää verkkokokousvälineitä oman osaamisensa kehittämisessä

– toimii verkossa netiketin mukaisesti ja huomioi toiminnassaan tekijänoikeudet

 

Osaamisen osoittaminen

 

– osallistuja suunnittelee oman oppiminen online -opintopolkunsa

– liittyy Facebookin oppiminen online -ryhmään

– osallistuu verkkokokoukseen

 

Some-Noviisi-aloitusleirien ohjelma

 

Vastaa